Hvem er vi?

Innmelding

Ønsker du/dere å bli medlem av vår klubb. Ta kontakt skriv en e-post til mossetvilling@gmail.com eller kontakt noen i styret.

Styret

Leder:
Eirhild Pehrsen, 90602237, eirhild@gmail.com

Nestleder:

Ingrid W Ekeli, 41204929

    

Sekretær:

Terese Lekang


Kasserer:
Gunn-Marit Lillebostad, 95261433

 

Webredaktør og k ontakt med Tvillingforeldreforeningen :
Kirsti Mjelstad, 91779459, kirsti@mjelstad.no


Kontakt oss på e-post: mossetvilling@gmail.com