Moss og omegn tvillingklubb

Velkommen

Velkommen til Moss og omegn tvillingklubb`s hjemmeside. Vi er en klubb for familier som har eller venter flerlinger. Vi ønsker å kunne tilby støtte og informasjon. Det å få flerlinger medfører ofte andre utfordringer og spørsmål enn ved enlinger. I Moss og omegn tvillingklubb møter dere andre familier i samme situsjon.

Kom gjerne med kommentarer og forslag til hva vi kan gjøre med siden. Send en e-post til mossetvilling@gmail.com!